Pokyny

(pdf verze)

Pokyny

ČP MTBO 28.5. – 29.5. 2011

 

Pořadatel: LKT 80 Šumperk z pověření ČSOS
Centrum závodů: Vidnava – fotbalový stadion, GPS: Loc: 50°22’2.416″N, 17°11’11.711″E
Parkování: v prostorách fotbalového stadionu Vidnava, zdarma
Vzdálenosti:
ubytování (ZŠ) – parkoviště 700m autem, 500m pěšky
parkoviště – centrum 0m
centrum – prezentace 0m
centrum – start sobota 3500m
centrum – start neděle 6800m
centrum – cíl 0m
centrum – vyhlášení vítězů 0m
centrum – večírek 0m
centrum – školní jídelna 600m pěšky
Prezentace: sobota 28.5. 2011       11:30 – 13:00 hod v centru závodů 

neděle 29.5. 2011         8:00 –   9:00 hod v centru závodů

Pro rychlé odbavení prosíme oddíly prezentovat jako celek, případné změny a úpravy, které se vám vyskytnou ještě před závody posílejte mailem,  ušetříme tím všichni spoustu času a prezentace bude rychlejší. Při prezentaci obdrží zástupce oddílu startovní čísla pro celý oddíl.

Terén: zvlněný terén bez extrémních převýšení s hustou sítí převážně dobře sjízdných cest a cestiček. Celým závodním prostorem vede nový trail Rychlebských stezek, který některé kategorie mohou při postupech využít. Celým závodním prostorem protékají dvě poměrně široké říčky, přes které vede několik mostů, ale v případě nutnosti je možné je poměrně snadno přebrodit. V sobotním závodě vedou všechny tratě přes kontrolu u mostu, který umožní bezproblémový přejezd, v nedělním závodě je to již na vlastních volbách závodníků.
Mapa: sobota:                        Černý potok 1:15000, e-5m, formát A4 

Neděle:                       Bažantnice 1:20000, e-5m, formát A4

Mapy nejsou vodovzdorně upraveny. V nedělním závodě bude pro kategorie H17, H20, H21C, H21B, H21A, H21E, H40, H50, D21E a P Long výměna map (na startu dostanou obě mapy spojené k sobě, na poslední kontrole v první mapě otočí na druhou mapu a pokračují v závodě dál. Na druhé mapě je kontrola na níž se mapa vyměňovala označena trojúhelníčkem a čísla kontrol pokračují v číselné řadě dál). Autorem map je kolektiv závodníků LKT 80 Šumperk podle mapového klíče pro MTBO platného od 1.4.2011. Poslední závod MTBO se v tomto prostoru uskutečnil v roce 2006.

Speciální značka: závodním prostorem prochází jednosměrný trail Rychlebských stezek Podél Černého potoka. V mapě je pro něj použita tato speciální značka:  

 

V předstartovním koridoru bude vyvěšena mapa závodního prostoru s vyznačením této komunikace tak, abyste si včas mohli prohlédnout jak bude vypadat a kudy vede

Tratě:
sobota, krátká trať neděle, klasická trať
D14 4,8 km 8 k 6,8 km 9 k
D17 5,8 km 11 k 9,7 km 12 k
D20 6,0 km 11 k 11,4 km 13 k
D21E 7,7 km 13 k 14,1 km 13 k
D21A 6,0 km 11 k 11,4 km 13 k
D21B 5,5 km 10 k 9,6 km 11 k
D40 5,8 km 11 k 7,9 km 9 k
D50 5,0 km 9 k 6,7 km 8 k
H14 5,7 km 10 k 8,9 km 9 k
H17 7,4 km 12 k 12,9 km 12 k
H20 10,8 km 16 k 19,1 km 15 k
H21E 12,1 km 16 k 24,7 km 16 k
H21A 10,8 km 16 k 19,3 km 17 k
H21B 8,6 km 15 k 15,0 km 13 k
H21C 8,2 km 14 k 14,0 km 12 k
H40 8,3 km 14 k 15,3 km 14 k
H50 7,0 km 13 k 13,0 km 11 k
Open short 5,3 km 8 k 6,5 km 8 k
Open long 8,6 km 13 k 14,0 km 17

 

Předpokládané časy vítězů v jednotlivých kategoriích podle prováděcích pokynů pro rok 2011.

Start: sobota: 00 = 14:00, vzdálenost 3500m po modrých fáborcích, převýšení 30m 

neděle: 00 = 10:00, vzdálenost 6800m po modrých fáborcích, převýšení 50m. Převážná část cesty vede po silnici 3. třídy Vidnava – Velká Kraš, na které budou fáborky řídce, protože z ní není kam uhnout. Od železničního přejezdu ve Velké Kraši opět budou fáborky jako obvykle na dohled jeden od druhého.

Závodníci startují individuálně v rámci jednotlivých kategorií podle intervalů daných ve startovní listině.

Kategorie Open startují v libovolném čase tzv.. „na krabičku.“

Cíl: přímo v centru závodů. Mapy se vybírají do času startu posledního závodníka v daný den. Vyčítání čipů v centru závodů. Uzavření cíle v sobotu v 18:00. Po dojezdu dostane každý závodník pití.
Systém ražení: elektronický systém Sportident, který zvládá i čipy verze 8 a 9. Na startu si závodník v prvním koridoru vynuluje čip a ve druhém provede kontrolu nulování čipu. Při závodě v lese v případě nefunkčnosti SI jednotky razí závodník kleštěmi do vyznačených políček v mapě. V cíli závodník ukončí závod oražením cílové kontroly.
Časový limit: sobota, krátká trať:     120minNeděle, klasická trať:   300min
Výsledky: průběžné výsledky budou vyvěšovány v centru
Vyhlášení vítězů: v sobotu:         ve 20:00 v centru závodů 

v neděli:          ihned po skončení závodu v centru, přibližně ve 13hod. Přesný čas vyhlásí komentátor závodu.

Bohaté ceny od našich štědrých sponzorů obdrží vždy první tři závodníci v každé kategorii.

Jury: členství bude nabídnuto těmto přihlášeným závodníkům: Míša Lacigová, Zbyněk Pospíšek, Leoš Bogar
Předpis: závodí se podle pravidel MTBO a soutěžního řádu MTBO pro rok 2011. Porušení pravidel bude důvodem k diskvalifikaci závodníka
Technická kontrola: pouze pro kategorie D,H14, D,H17, Open short a Open long přímo na startu rozhodčími závodu.
Upozornění: jezdit po loukách (značka č.401 otevřený prostor – 100% žlutá), jezdit v lese mimo cesty a požívat silnici 3 třídy, která je označena značkou č.711 – zakázaný postup je zakázáno. Tato pravidla budou v závodním prostoru kontrolována traťovými komisaři a jejich porušení bude trestáno diskvalifikací závodníka. 

V závodním prostoru vede trail Podél černého potoka, který je hojně navštěvován milovníky horských kol. jeho celá trasa je mapě vyznačena speciální značkou „jednosměrný provoz“, kterou je třeba bezpodmínečně dodržovat. Trailová pěšina je úzká opravdu projednoho jezdce, samá zatáčka se spoustou umělých překážek. Jízda v protisměru se rovná jistému těžkému karambolu se zraněním. Totéž upozornění mají i návštěvníci trailu, takže o vás budou vědět.

Celým závodním prostorem protékají dvě poměrně široké říčky, přes které vede několik mostů, ale v případě nutnosti je možné je poměrně snadno přebrodit. V sobotním závodě vedou všechny tratě přes kontrolu u mostu, který umožní bezproblémový přejezd, v nedělním závodě je to již na vlastních volbách závodníků.

Pro bezpečnost závodníků je po oba dny stejná kontrola před přejezdem silnice 3 třídy tak, aby se každý mohl rozhlédnout než ji přejede. Je to pro řidiče aut poměrně nepřehledné místo na kopci a v zatáčce, tak pozor na to.

Závodní prostor je hojně navštěvovaný neorganizovanými pěšími turisty a cyklisty, buďte k nim ohleduplní a dbejte zvýšené opatrnosti.

V sobotním závodě jsou všechny tratě navedené na kontrolu u mostu, který umožní bezproblémový přejezd jedné z místních říček. Těsně před kontrolou je nebezpečný krátký sjezd, který bude v mapě vyznačen vykřičníkem a v terénu napodobeninou dopravní značky nebezpečné klesání.

Každý závodník musí být vybaven řádně připevněnou cyklistickou přilbou. Bez ní mu nebude umožněno do závodu odstartovat.

Stravování: pro ty, kteří využili nabídky na našich stránkách v jídelně ZŠ Vidnava (naproti škole přes ulici). Pozdní oběd v sobotu 28.5. od 16:00 do 18:00, snídaně v neděli 29.5. od 7:00 do 9:00. Strava bude vydána po předložení stravenek, které obdržíte při prezentaci. 

V centru závodů bude bohaté občerstvení v režii činovníků místního fotbalového klubu (3 pípy, pivo, kofola, polévky, teplá i studená jídla, různé pochutiny a šňapsy, ráno čaj, káva, pečivo, buchty….) po celou dobu závodů i při večírku.

Ubytování: v tělocvičně a ve třídách ZŠ Vidnava. Při pohybu po škole buďte, prosíme, ohleduplní, i my k vám jednou přijedeme na závody. Škola bude otevřena v sobotu od 17:30.
Úschova kol: v budově ZŠ Vidnava otevřeno v sobotu od 18:00 do 18:30. Mimo toto vyhrazené místo není ve školní budově jinde možné kola uschovávat. V neděli ráno bude úschovna otevřena od 7:00 do 7:30.
Mytí, WC: v centru závodů jsou k dispozici oddělené sprchy a WC. Sprchy a WC jsou i v budově ZŠ Vidnava.
Mytí kol: přímo v areálu fotbalového hřiště tekoucí vodou z hadice.
První pomoc: v cíli v centru a v případě nouze na t.č. 603579382
Večírek: proběhne v sobotu v centru závodu po vyhlášení vítězů
Funkcionáři:
ředitel závodů: Jirka Král
hlavní rozhodčí: Honza Medlík
stavitel tratí: Peťa Sedláček