Rozpis

(pdf verze)

Rozpis závodu

7. a 8. kolo ČP MTBO

 

Pořadatel: Český svaz orientačních sportů
Technické provedení: LKT 80 Šumperk
Datum: 28. 5. a 29. 5. 2011
Centrum: Vidnava – fotbalový stadion 

GPS: Loc: 50°22’2.416″N, 17°11’11.711″E

Prezentace: Sobota 28. 5. 2011 11:30 – 13:00 v centru závodu 

Neděle 29. 5. 2011 8:00 – 9:00 v centru závodu

Vypsané kategorie: H14, H17, H20, H21E, H21A, H21B, H21C, H40, H50  

D14, D17, D20, D21E, D21A, D21B, D40, D50

Open Short (OS), Open Long (OL)

Předpokl. čas vítěze: dle platných prováděcích pokynů
Druh závodu: Sobota 28. 5. 2011 – krátká trať (middle) 

Neděle 29. 5. 2011 – klasická trať (long)

Přihlášky: registrovaní závodníci přes přihláškový systém http://mtbo-reg.sbk-ob.com/ ostatní e-mailem na adresu info@lkt80.cz do 22. 5. 2011
Ubytování: 

 

Pořadatel zajišťuje ze soboty na neděli v tělocvičně ZŠ Vidnava za 70Kč. Závodníci mohou využít vlastní iniciativy a využít ubytování v místních penzionech (pořadatel nezajišťuje). 

Úschova kol ve vyznačených uzamčených prostorech, bude upřesněno v pokynech.

Vklady:
Kategorie Sobota Neděle
DH14 100,00 Kč 100,00 Kč
DH17, DH20 200,00 Kč 200,00 Kč
DH21, DH40, DH50 280,00 Kč 320,00 Kč
Open Short 100,00 Kč 100,00 Kč
Open Long 200/300Kč 200/300Kč
Registrovaní závodníci přihlášení v termínu mají nárok na 50% slevu!  

Netýká se kategorie Open Short. Open Long – včasné přihlášení 200Kč, na místě 300Kč.

Vklady zasílejte na účet LKT 80 Šumperk, číslo účtu 5159161001/5500. Jako variabilní symbol uvádějte číslo oddílu podle adresáře ČSOB.

Doklad o zaplacení přineste na prezentaci.

Start: Sobota 28. 5.: 00 = 14:00 – krátká trať
Neděle 29. 5.: 00 = 10:00 – klasická trať
Vzdálenosti: Centrum – Ubytování: do 1km  

Centrum – Parkování: do 200m

 

Sobota i neděle:

Centrum – Start: do 4 km

Centrum – Cíl: do 0 m

Mapa: Sobota: Černý potok – 1: 15 000, e-5m, formát A4 

Neděle: Bažantnice – 1: 20 000, e-5m, formát A4

 

Informace: WWW: http://zavody2011.lkt80.cz/ 

Popř. Tel. 603 579 382, Jirka Král

Terén: Zvlněný terén se středně hustou sítí cest všech sjízdností. Předchozí mapa Vidnava MTBO (2006).
Systém ražení: Závod se jede s elektronickým razícím systémem SPORTident. Půjčovné SI čipu je 40Kč. Zaplaťte společně se startovným. Po neregistrovaných závodnících bude požadována záloha 750Kč!  

Zvládáme i čipy verze 8 a 9.

V lese budou rozmístěni traťoví komisaři, hlídající dodržování pravidel, zejména jízdu mimo cesty. Jakékoliv porušení bude trestáno diskvalifikací.

Upozornění: Les je často navštěvován i pěšími turisty, buďte ohleduplní a dbejte zvýšené opatrnosti obzvláště při sjezdech.  

Technická kontrola pro závodníky kategorií Open, DH14 a DH17 bude provedena ve startovním koridoru.

Každý závodník musí být vybaven řádně připevněnou cyklistickou přilbou, bez ní nebude připuštěn ke startu.

Každý den se přejíždí místní silnice III. třídy. Z důvodu bezpečnosti bude před křížením kontrola.

Předpis: Závodí se podle platných Pravidel MTBO a Soutěžního řádu MTBO. Porušení pravidel bude důvodem k diskvalifikaci.
Stravování: Pro zájemce bude, formou stravenek, zajištěn v sobotu pozdní oběd/večeře a v neděli snídaně. Ta bude formou švédského stolu. Cena za večeři se snídaní bude přibližně 100,-. Bude upřesněno v pokynech.
Funkcionáři závodu: Ředitel závodu: Jiří Král
Hlavní rozhodčí: Jan Medlík
Stavitelé tratí: Petr Sedláček